دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی ما

برنامه نویسی

1200000(تومان)

مهندس اسمعیل زاده

12 جلسه

وردپرس

1100000(تومان)

مهندس دباغی

15 جلسه

سخت افزار

100000(تومان)

مهندس وکیلی

جلسه 20