اخبارو مقالات

آیا امکان اضافه شدن امکانات جدید به سایت ، بعد از طراحی اولیه هست؟

آیا امکان اضافه شدن امکانات جدید به سایت ، بعد از طراحی اولیه هست؟
 
 
 
 
آیا امکان اضافه شدن امکانات جدید به سایت ، بعد از طراحی اولیه هست؟

با توجه به این که سایت های طراحی شده از 0 تا 100 توسط تیم راهکار الکترونیک سهند کد نویسی می شوند، بنابراین کاملاً قابل توسعه و پشتیبانی می باشند. بعد از تحویل اولیه سایت در هر زمان دیگری می توانید درخواست کنید امکانات جدید به سایت اضافه شوند.