به بازی هوش برتر خوش آمدید
تولید شده در گروه برنامه نویسی شرکت راهکار الکترونیک سهند
شروع بازی
10
?
امتیاز :

سختی بازی :

تعداد حرکت شما :

امتیاز نهایی :

شروع مجدد بازی